Kyveli meets Kostis Bastias/Hermoupolis 1918-Athens 1938