Χτες και τώρα: Μια συνομιλία με μύθους, φαντάσματα και ιστορικά πρόσωπα