Οι κόρες του Χάους: Μία παραγωγή του “Ινστιτούτου Κυβέλη” και της “TetraFillon Films”