“Οι κόρες του Χάους” βραβεύτηκαν στα πλαίσια του 51ου συνεδρίου του CNSP