Κυβέλη-Δημήτριος Βικέλας, Μια συνάντηση…Ερμούπολη 1820-1920