Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου 1940 από το ΕΝ. Ε. Ε. ΓΥ. – Λ. Σύρου