Ο Δημήτρης Χαρισιάδης (1911 – 1993) σε δέκα βιτρίνες