Ενδέκατο Animasyros • Pitching Forum

Στα πλαίσια του Pitching Forum (δράσεις μόνο για επαγγελματίες  διαπιστευμένους στην αγορά) παρουσιάζονται στο ινστιτούτο μας 3 υπό εξέλιξη παραγωγές animation που προκρίθηκαν κατά τη διάρκεια της 1ης Athens Animation Agora.

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 16.30 έως 18.30